Body

Header

Zwiedzanie Krakowa z Christianem Vogtem

Request

Widget

Datepicker

Fortyfikacje

Barbakan - Brama Floriańska

Krakowskie fortyfikacje otoczały miasto 42 bastionami i wieloma bramami. Powstawały między XII a XV wiekiem. Ze względu na fakt, że północna strona Krakowa pozbawiona była naturalnych barier często stawała się celem ataków wroga. Dla ochrony wzniesiono Barbakan - zwany przez Krakowian, z uwagi na kształt - rondlem. Barbakan połączono zadaszonym przejściem z Bramą Floriańską. Stanowił on niejako "wejście" do Krakowa, które musieli pokonaæ wszyscy podążający tam goście. W tym miejscu rozpoczynała się Droga Królewska - reprezentacyjna trasa prowadzącą na Wzgórze Wawelskie.

św. Florian - Kościół św. Floriana

W XII wieku sprowadzono do Krakowa relikwie św. Floriana. Nieopodal Barbakanu konie zaprzęgnięte do powozu wiozącego relikwie świętego zatrzymały się nagle i żadna siłą nie można ich było zmusic do dalszej drogi. Odczytano jako swoisty znak. W tym miejscu wzniesiono Kościół ku czci św. Floriana. Przyszły papież Jan Paweł II (Karol Wojtyła), w tej właśnie świątyni rozpoczynał posługę duszpasterską. Był tam wikariuszem.

Zburzenie fortyfikacji - Planty

Z biegiem lat fortyfikacje popadły w ruinę, straciły także swoje obronne znaczenie. Na początku XIX wieku podjęto decyzje o ich rozebraniu. Na szczęście Barbakan i Brama Floriańska ocalały. Stało się tak dzięki pewnemu Krakowianinowi, który przestrzegał przed silnymi, zimnymi wiatrami, które po zburzeniu murów będą przedostawac się na Rynek i zapewne podwiewac suknie szacownych dam. Ten argument przemówił do mieszkańców, którzy postanowili zachowac Bramę Floriańską i Barbakan. W miejsce rozebranych murów obronnych postanowiono po splantowaniu, czyli wyrównaniu terenu, posadzic drzewa i krzewy. W ten oto sposób powstały Krakowskie Planty - czterokilometrowy pas zieleni otaczający Stare Miasto.

1-2-1-1