Page

Header

KATAMARAN Christian Vogt ATU
KATAMARAN Christian Vogt ATU

Palac biskupi

Pałac biskupi - śmierć Jana Pawła II

Drugiego kwietnia 2005 roku, około godziny 21:37 dzwoń śmierci na wieży kościola Mariackiego i dzwoń Zygmunda na Wawelu zacząły rozbrzmiec. Do miasta dotarła wiadomość o śmierci Papieża Jana Pawła II (Karola Wojtyły). Pod oknem Pałacu Biskupiego, z którego Jan Paweł II często przemawiał do pielgrzymów, zebrało się tej nocy ponad 40 tysięcy ludzi. Modlili się oni za swojego ukochanego Ojca, przynosili kwiaty i zapalali znicze. Wokół Pałacu i zebranych tam tłumów gromadzili się dziennikarzem przesyłający na cały świat wzruszające relacje z tych smutnych wydarzeń w Krakowie.

Łąka papieska - Błonia krakowskie

Kilka dni po śmierci Jana Pawła II młodzi ludzie zorganizowali marsz zmierzający z Rynku w kierunku Błoń. Błonia to łąka w centrum Krakowa na której Jan Paweł II spotykał się z wiernymi, odprawiał Mszę św. O 21.37 - w dokładną godzinę śmierci Jana Pawła II - prawie milion osób podniosło w górę zapalone świece, na znak pamięci o Ojcu Świętym. Śpiewano jego ulubioną pieśń pod tytułem "Barka", a wiatr roznosił w powietrzu powtarzane chórem słowa: "Jesteśmy z Tobą Janie Pawle II, teraz i na wieki!".

Jan Paweł II - Jego życie, talent i charyzma

Kto to był Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła? Urodził się w Wadowicach niedaleko miasta Krakowa i wychowywał się w bardzo religijnej i tolerancyjnej rodzinie. Był wysoce utalentowanym poetą oraz aktorem. W młodzieńczych latach spotkało go wiele przykrych doświadczeń: najpierw zmarła jego matka, a potem ukochany brat. Kolejną tragedią był wybuch drugiej wojny światowej. Zanim Karol Wojtyła został księdzem, studiował na krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę. Miał on niesamowitą charyzmę, niespotykany dar słuchania i mówienia do ludzi, dzięki czemu trafiał do wiernych. Spuścizna Karola Wojtyły są Światowe Dni Młodzieży i tak zwane "Pokolenie JP II".


  
     ©     
1216
    
  ☎ 0048 504 033 089   

(: )