Page

Header

KATAMARAN Christian Vogt ATU
KATAMARAN Christian Vogt ATU

Inne synagogi

Oskar Schindler - Fabryka Schindlera

Żydzi Schindlera - Lista Schindlera

Fabryka Schindlera dzisiaj

Na ścianie fabryki wisi tablica z napisem: "Kto uratuje jedno życie jakby cały świat uratował". Dziś w budynku ulokowały się różne firmy. Zaledwie nieznaczna jego część funkcjonuje jako muzeum. Planuje się jego rozbudowę. Trwa zacięta debata jak zagospodarować ten obiekt i jego otoczenie. Jedni widzą tym miejscu centrum sztuki nowoczesnej inni opowiadają się za opcją urządzenia centrum dokumentującego tragiczne wydarzenia II wojny światowej. Spór pozostaje nierozstrzygnięty.


  
     ©     
1233
    
  ☎ 0048 504 033 089   

(: )