Page

Header

KATAMARAN Christian Vogt ATU
KATAMARAN Christian Vogt ATU

Synagoga Remuh

Getto Krakowskie - Dzielnica Podgórze

Ghetto żydowskie zostało założone przez niemieckich nazistów w 1941 roku w dzielnicy Podgórze na drugim na drugim wybrzeżu Wisły. Zostało ono szczelnie ogrodzone drutem kolczastym oraz wysokim murem - kształtem przypominającym macewy z żydowskich cmentarzy. Cała ludność żydowska została deportowana z miasta Krakowa i zamknięta w gettcie. Żydzi mieszkali w starszych warunkach, stłoczono ich na małym skrawku ziemi - 7 osób w jednym pokoju. Tam, gdzie poprzednio żyło tylko około 3000 osób nagle zamieszkało 15 tysięcy. Doskwierał im głód i ciągły strach przez śmiercią.

Plac Zgody - Plac Bohaterów Getta

Jedna z czterych bram w murze getta wychodziła na Plac Zgody (Plac Bohaterów Getta). Na tym skwerze odbywały się egzekucje, stąd wyruszały transporty Żydów do obozów koncentracyjnych. Getto zostało zlikwidowane w 1943 roku. Jego mieszkańców, zdolnych do pracy przewieziono do obozu w Płaszowie. Starszych, chorych, kobiety i dzieci rozstrzelano! Naocznym świadkiem tych wydarzeń był polski aptekarz - Tadeusz Pankiewicz.

Apteka Pod Orłem - Tadeusz Pakiewicz

Tadeusz Pankiewicz był właścicielem apteki przy Placu Zgody. Naziści zakładając getto zezwolili mu na dalsze prowadzenie działalności w tym miejscu. Apteka Pod Orłem stała się ważnym miejscem kontaktowym miedzy uwięzionymi w gettcie Żydami a ludnością żyjącą poza jego granicami. Tu można było zostawić lub odebrać list, przesyłkę, poznać informacje z frontu, schronić przed nocnymi aresztowaniami. Tadeusz Pankiewicz obserwował powstawanie getta, wysiedlenia, eksterminację ludności żydowskiej i w końcu jego likwidację. Swoje wspomnienia opisał w książce pt: "Apteka w getcie krakowskim". Za działalność na rzecz pomocy i ratowania Żydów został wyróżniony tytułem: "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".


  
     ©     
1232
    
  ☎ 0048 504 033 089   

(: )