Page

Header

KATAMARAN Christian Vogt ATU
KATAMARAN Christian Vogt ATU

Kazimierz

Dzielnica Żydowska

Miasto Kazimierz zostało ufundowane w 1335 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. W XV wieku wydano dekret, który nakazywał Żydom opuszczenie Krakowa. Wielu z nich osiedliło się wówczas właśnie na Kazimierzu. Miasto okazało się dla nich przychylne, dlatego też ściągali do niego Żydzi z całej Europy. Przed II wojną światową żyło tu kilkadziesiąt tysięcy osób wyznania mojżeszowego, co stanowiło ok. 25% ogólnej liczby mieszkańców Krakowa.

Synagoga Remuh - Stary Cmentarz

Z 65000 Żydów krakowskich ocalało zaledwie kilka tysięcy. Większość z nich zginęła w Gettcie Krakowskim (1941-1943), w obozu w Plaszczowie lub w innych obozach zagłady. Dziś Gmina Żydowska liczy około 200 członków. Gromadzą się oni na modlitwach w czynnych synagogach - Synagodze Remuh i Synagodze Tempel. Synagoga Remuh została wybudowana w XVI wieku. Jej fundatorem był znany kupiec i bankier królewski Izrael Isserles Auerbach. Ten dom modlitwy nazwano Remuh na cześć Rabina Mojżesza Izerlesa, wybitnego talmudysty i filozofa. Synagoga wraz z przylegającym do niej cmentarzem tworzą unikalny zespół żydowskiej sztuki sakralnej.

Muzyka klezmerska - Festiwal Żydowski

W ostatnich latach dzielnica żydowska stała się bardzo popularna wśród Krakowian i turystów. Przyciągają nie tylko zabytki ale atmosfera tego miejsca. Rozliczne galerie, małe sklepiki, kawiarnie, które kuszą ciekawym wystrojem i kartą dań. Prawie co wieczór w licznych restauracjach żydowskich odbywają się koncerty muzyki klezmerskiej. Poza tym organizowany corocznie Festiwal Kultury Żydowskiej ściąga fascynatów z różnych zakątków kraju i zagranicy którze razem tanczą na ulice Szerokiej na Kazimierzu.


  
     ©     
1231
    
  ☎ 0048 504 033 089   

(: )