Page

Header

KATAMARAN Christian Vogt ATU
KATAMARAN Christian Vogt ATU

Ojcowski park narodowy

Źródełko miłości - Brama krakowska

Ojcowski Park Narodowy znajduje się ok. 16 km od Krakowa. Położony jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to ulubione miejsce wycieczek Krakowian. Spacerując pośród zieleni, wdychając świeże powietrze turyści podziwiają wznoszące się ciekawie skały wapienne i piękną przyrodę. Często zaglądają do jaskiń, zwiedzają ruiny zamku w Ojcowie, czy pałac w Pieskowej Skale. Ojcowski Park Narodowy powstał w 1956 roku. W jego granicach znajdują się Dolina Prądnika, Dolina Sąspowska oraz część wierzchowiny jurajskiej. Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce zajmując zaledwie 2200 ha. Najwyższe wzniesienie na terenie Parku osiąga wysokość 437 m n.p.m.

Geneza Regionu Ojcowa - Maczuga Herkulesa

Atrakcją Parku są jurajskie skały wapienne. Około 150 milionów lat cały ten teren zalewały wody oceanu. Późniejsze przeobrażenia doprowadziły do znikania wód. Żyjące w nich zwierzęta pozostały na dnie morza. Kolejne kilka tysięcy lat doprowadziło do przekształcenia ich szczątków w warstwę wapienia. Skały wapienne łatwo podlegają działaniu wiatru, wody i słońca. Szybko rozpoczął się proces erozji. Rzeki rzeźbiły wapienie tworząc doliny, strome wąwozy i skały o oryginalnych kształtach. Najbardziej znanymi spośród tych ostatnich są: Maczuga Herkulesa oraz Igła Deotymy. Doszło także do powstania wielu jaskiń – n.p. Jaskini Łokietka oraz Jaskini Ciemnej.

Szlak Orlich Gniazd - Zamek Pieskowa Skała

W średniowieczu przez teren Parku Ojcowskiego przebiegała ważny szlak handlowy prowadzący na Śląsk. Dla ochrony tej trasy wybudowano szereg zamków, które wznosiły się na szczytach wzgórz i z daleka przypominały gniazda ptaków. Stąd nazwano je Orlimi Gniazdami. Jednym z obiektów tego typu jest zamek w Pieskowej Skale. Po przebudowie w XVI wieku zamek zyskał formę renesansową. U stóp zamku znajduje się Maczuga Herkulesa.


  
     ©     
1253
    
  ☎ 0048 504 033 089   

(: )