Page

Header

KATAMARAN Christian Vogt ATU
KATAMARAN Christian Vogt ATU

Wadowice

Dzieciństwo Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II (czyli Karol Wojtyła) urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, niedaleko Krakowa. Miał brata i siostrę, która zmarła zaraz po narodzinach. Karol Wojtyła wychowywał się w tradycyjnej i religijnej i zarazem tolerancyjnej rodzinie. Niestety już jako dziecko doświadczył wielu tragedii. Najpierw zmarła jego matka, niedługo później odszedł jego starszy brat. Od tego momentu jedyną osoba która opiekowała się Karolem był jego ojciec.

Najlepszy uczeń - Aktor - Poeta

Karol był bardzo dobrym uczniem w szkole. Za swoją sumienność i wiedzę otrzymywał najlepsze noty. Był bardzo lubiany przez kolegów z klasy. Nie postrzegano go jako kujona, czy mola książkowego, był dobrym przyjacielem. Już w latach młodzieńczych zrodziła się jego zainteresowanie do teatru. Kierowany tą pasją przystąpił do szkolnego kółka teatralnego. Był obdarzony niezwykłym talentem - przejawiał wielkie zdolności aktorskie, pisał poezję. W 1938 roku młody Wojtyła opuścił rodzinne Wadowice aby podjąć studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Znajomi wróżyli, że zostanie pewnie wspaniałym poetą, aktorem lub reżyserem. Niewiele wówczas wskazywało na to, że w przyszłości wybierze stan duchowny.

Miejsce narodzin Jana Pawła II - Muzeum

Rodzina Wojtyłów zajmowała w Wadowicach niewielkie, dwupokojowe mieszkanie. Obecnie Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II stanowi muzeum pamiątek związanych z Wielkim Polakiem. Na potrzeby ekspozycji zaadoptowano znacznie większą powierzchnię. Od czasu śmierci papieża Jana Pawła II do Wadowic przyjeżdżają całe rzesze pielgrzymów. Kolejki wiernych pragnących odwiedzić miejsce narodzin ukochanego Karola nikogo nie dziwią. Oprócz domu papieża warto zobaczyć pobliską bazylikę, gdzie Karol Wojtyła został ochrzczony. Założono tam również kaplicę dla niego.


  
     ©     
1252
    
  ☎ 0048 504 033 089   

(: )